G.J. Wilbrink Ondernemingsanalyses


Welkom op deze website

Mijn naam is Gert Jan Wilbrink (1962), ik ben afgestudeerd registeraccountant (RA). Nadat ik had besloten niet langer als controlerend accountant werkzaam te willen zijn,  heb ik gedurende 15 jaren fulltime uitgebreide ondernemings-analyses ervaring opgedaan bij de grote landelijke en internationale accountantskantoren. Hierbij lag de focus op begeleiding van aan- en verkoop van onderneming en ondernemingswaardering. Met ingang van 2010 heb ik deze activiteiten voortgezet in mijn eigen onderneming en in een samenwerkingsverband: AACC Bedrijfsovernames B.V. samen met AACC Accountants en Bedrijfsadviseurs in Apeldoorn en Accoris Ondernemersservice in Deventer.

Aan deze ervaring is inmiddels ruim 5 jaar interim-management toegevoegd.


Ondernemingsanalyse

Onderneminganalyse is een ruim begrip. Het is in heel veel situaties van belang te weten waar een onderneming geld verdient en waar het geld wegloopt of blijft liggen. Ik kan dit onderzoeken bij:

  • Aan- en verkoop van ondernemingen
  • Bedrijfswaardering
  • Bedrijfsdoorlichting t.b.v. winstverbetering

Bedrijfsschadeberekening

Indien u door enig incident schade heeft opgelopen en deze schade wilt verhalen, dan kan ik deze voor u bereken. Ook voor rechtbanken heb ik opgetreden als deskundige. Voorbeelden van schade:

  • Bedrijfsschade door brand
  • Het in gebreke blijven van een relatie
  • Onrechtmatig handelen door de overheid

Interim-management

Door jarenlang onderzoek naar ondernemingen waarbij de sterke en zwakke kanten van een onderneming in kaart worden gebracht, kan ik zeer snel verbeterpunten signaleren. Het traject is als volgt:

  • Onderzoek naar de huidige situatie
  • Opstellen verbeteringsplan
  • Implementatie

Samenwerking

Een zelfstandig professional wil soms specialisten op andere werkgebieden inschakelen of een "back-up" hebben. Voor u als klant biedt dit extra mogelijkheden en zekerheid. Om deze reden werk ik samen met Accoris Ondernemersservice te Deventer en AACC Accountants en Bedrijfsadviseurs te Apeldoorn en Zutphen. Gezamenlijk hebben wij de onderneming AACC Bedrijfsovernames B.V.

De tent of de vent?

Met mijn jarenlange ervaring bij EY en Baker Tilly Berk beschik ik over veel ervaring en kennis. Dit tegen een tarief dat aanzienlijk lager is dan destijds.