G.J. Wilbrink Ondernemingsanalyses


Bedrijfsschade berekeningen

Indien u door een incident of door inbreuk door een derde schade heeft geleden, dan doet de vraag zich voor hoe hoog deze schade is.

 Ik heb uitgebreide ervaring in het berekenen van dergelijke (bedrijfs-) schades.
Hierbij berekenen ik de schade aan de hand van trends binnen uw onderneming, branchegegevens en marktontwikkelingen.