Indien u door enig incident of inbreuk door een derde schade heeft opgelopen en deze schade wilt verhalen, dan kan ik deze voor u berekenen. Ook voor rechtbanken heb ik opgetreden als deskundige. Voorbeelden van schade zijn:

  • Bedrijfsschade door brand
  • Het in gebreke blijven van een relatie
  • Onrechtmatig handelen door de overheid

Ik heb uitgebreide ervaring in het berekenen van dergelijke (bedrijfs-) schades.
Hierbij berekenen ik de schade aan de hand van trends binnen uw onderneming, branchegegevens en marktontwikkelingen.

Daarnaast kan ik u in gerechtelijke procedures in samenwerking met een jurist bijstaan.