Een due diligence onderzoek gaat veel verder dan een “boekenonderzoek”.
Bij het kopen van een onderneming biedt een toekomstgericht due diligence onderzoek inzicht in de structurele winstgevendheid en onzekerheden van de onderneming.

De belangrijkste vraag om te beantwoorden is of het geschetste toekomstbeeld van een onderneming realistisch is en overeenkomt met uw verwachtingen.

Naast de potentie van de onderneming richten wij ons ook zeker op de risico’s, bijvoorbeeld onzekerheden ten aanzien van:

  • Het risicoprofiel van de onderneming, zoals afhankelijkheid van klanten, leveranciers of bepaalde personeelsleden.
  • De structurele winstgevendheid, waarbij het mogelijk is dat de winst in het verleden is gerealiseerd door incidenten en niet voor de langere termijn is gegarandeerd.
  • Winstbepalende factoren.
  • “Lijken in de kast”, zoals:
    • Mogelijke claims en aansprakelijkheden uit het verleden, die leiden tot toekomstige uitgaven.
    • Fiscale claims.

Door jarenlange ervaring ben ik in staat om in korte tijd een onderneming te analyseren, voor welk doel dan ook.

Niet alleen onderzoek ik de bestaande risico’s (lijken in de kast), maar met name onderzoek ik toekomstige winstgevendheid en geldstromen.

Alle onderzoeken zijn maatwerk, waarbij de inhoud en omvang van het onderzoek wordt bepaald in overleg met u. In korte tijd kan ik dan ook elke, door u gewenste, financiële doorlichting maken. Wij onderzoeken of de onderneming is wat u ervan verwacht.

Voordat u definitief overgaat tot aankoop, beantwoord ik uw specifieke vragen en krijgt u een realistisch beeld van de te kopen onderneming